מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קובץ ההלכות המדריך את התנהגותו של המוסלמי.

אוסף זה של כללים מפורשים ושל תקדימים נסמך על הקוראן, המסורת הכתובה ועל המעשים המיוחסים לנביא מוחמד (תורה שבעל פה – סוּנה), וכן על פסיקותיהם של מלומדים. אוסף הכללים נוגע לכל תחומי החיים המוסלמיים – הפרטיים והציבוריים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה