מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אמונה באל אחד (מונו =אחד, תיאוס =אל), לעומת פּוֹלִיתֵאִיזְם – אמונה באלים רבים. היהדות, הנצרות והאִסלאם מוגדרות כדתות מונותֵאיסטיות, ומאמיניהן עובדים אל אמת אחד ויחיד.

אל זה ברא את כל החי והדומם שעל פני האדמה בכוחותיו העצומים, קבע את חוקי הטבע, והוא מנהיג את העולם על פי רצונו.

בהתגלויותיו הטיל האל על בני האדם לקיים מערכת של מצוות, המצויה בספרי הקודש. האל גומל בני האדם על מעשיהם – נותן שכר למאמינים ולמקיימים את המצוות, ומעניש את הכופרים ואת המפֵרים את המצוות. על פי המונותאיזם, משמעות חיי האדם היא עשיית רצון האל - רק בו ראוי להאמין, רק לו ראוי להתפלל, ורק אותו ראוי לעבוד.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה