מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


עשרה (י') בטבת הוא יום צום המציין את תחילת המצור של נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים.

המצור החל בתאריך י' בטבת בשנת 588 לפני הספירה, ונמשך שנה וחצי - עד כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון ביום תשעה (ט') באב בשנת 586 לפני הספירה.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
עשרה בטבת ( י' בטבת )