מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מקורו של תואר כבוד זה - בירושלים של המאה ה- 17: אז הוענק התואר "הראשון לציון" לרב הראשי של קהילת היהודים בירושלים.

כ- 200 שנה לאחר מכן, במאה ה- 19, התמנה הראשון לציון לנציג הרשמי של כל היהודים בארץ ישראל לפני השלטונות הטורקיים (ששלטו אז בארץ).