מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אנוסים הם יהודים שנאלצו (או בחרו) לעזוב את היהדות ולהמיר את דתם - להתנצר או להתאסלם.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
האנוסים