מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


רבי עקיבא - אחד מן התַנאים החשובים, שחיברו את המִשְנָה.

חי במאה ה- 2 לספירה, בתקופת השלטון הרומי בארץ ישראל, והיה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא. על-פי המסופר בתלמוד, היה רבי עקיבא רועה צאן פשוט שהחל ללמוד תורה רק בגיל 40 – בהשפעת אשתו (רחל), והיה לדמות מרכזית בחיי היהודים בארץ ישראל ובתפוצות באותה תקופה.