מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


צלב הקרס ( Swastila; Hakenkreuz) הסמל הרשמי של גרמניה הנאצית.

צלב הקרס הוא סמל קדום מאוד, ונתגלה בחפירות באפריקה, באסיה, באמריקה התיכונה ולמן האלף הרביעי לפני הספירה באירופה. ההודים השתמשו בצלב הקרס כסמל מזל בפולחנם. ב- 1920 נקבע צלב הקרס לסמל המפלגה הנאצית, בעלות היטלר לשלטון נהיה לסמל הרייך השלישי וב- 1935 הופיע בדגל המדינה. צלב הקרס היה גם סמלן של התנועות הנציונל-סוציאליסטיות והפשיסטיות בארצות-הברית, בבריטניה, בהולנד, בהונגריה ובשוודיה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה