מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ממייסדי התנועה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה ומראשוני הוגי הדעות של הלאומיות היהודית.

נולד בגרמניה בבית יהודי מסורתי. בהשפעת מהפכות 1848 והמצב החברתי שהתפתח בעקבות תהליך התיעוש, חבר אל קרל מרקס ואנגלס וקיבל את תפיסותיהם הסוציאליסטיות המהפכניות. הס ראה את עצמו כגרמני לכל דבר, אולם, בתפיסותיו חל מפנה וב-1862 פרסם את ספרו "רומי וירושלים", ובו טען כי היהודים הם אומה, ולכן לבעיית הקיום היהודי יש רק פתרון לאומי, שמשמעותו הקמת קהילה יהודית סוציאליסטית בארץ ישראל. בגיבוש תפיסתו הלאומית הושפע מג'וזפה מציני, מייסד התנועה הלאומית האיטלקית. לבקשתו נטמן בבית העלמין היהודי בקרבת העיר קלן, ועל מצבתו נחרת: "אבי הסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית". עצמותיו הועלו לארץ ישראל ונטמנו בבית הקברות בכנרת.

קראו עוד בנושא:
התעוררות לאומית וראשיתה של תנועת הציונות


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה