מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


"חבצלת" הוא עיתון עברי שיצא לאור בירושלים ב-1863, הופיע בדרך כלל אחת לחודש. אף שלא היה לו קהל קוראים רחב, עיקר תפקידו היה בהבאת החדשות מן היישוב בארץ לקהילות בתפוצות.

ב-1886 נסגר העיתון לזמן קצר בשל העדר רשיון מן השלטון הטורקי. בתקופה מסוימת התנהלה בין דפיו מלחמה ב"חלוקה", תמיכה בהתיישבות החדשה, במגמה לטפח יישוב יהודי יצרני החי מעבודתו, וכן תמיכה בבתי הספר המודרניים ובתיקונים בחינוך. אולם לאחר זמן מה ויתר על קו זה. בתקופה מסוימת הוציא ה"חבצלת" לאור מוסף מיוחד בלדינו וביידיש.

קראו עוד בנושא:
העיתונות העברית
עיתונות עברית היסטורית


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה