מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מֶטֶרניך, קלֶמֶנט פון היה מדינאי אוסטרי, כיהן כארבעים שנה כקאנצלֶר (ראש הממשלה) של אוסטריה. מדיניותו השפיעה על רבות ממדינות אירופה. מטרניך סבר כי גילויי הליבֶּרליזם באירופה מסַכּנים את קיומה של אוסטריה ומאיימים על הפרת מאזן הכוחות בין מדינות באירופה ודגל בשמירה על הסֵדר הישן.

היה הדמות הבולטת בקונגרס וינה, וההחלטות שהוחלטו בקונגרס הושפעו השפעה מכרעת ממדיניותו השמרנית, שעיקרה רֶסטורַציה - שיבה למצב הקודם: חזרה לגבולות אירופה שלפני המהפכה הצרפתית, החזרת המשטר המלוכני בחסד האל, והחזרת זכויות היֶתר שמהם נהנו האצולה והכנסייה.

בגל המהפכות הלאומיות בווינה (1848) גלה לאנגליה ואחר כך לבלגיה, אך ב-1851 חזר לווינה.

קראו עוד:
קונגרס וינה


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה