מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


"הלבנון" הוא עיתון עברי שיצא לאור בירושלים בשנת 1863. בדרך כלל הופיע אחת לחודש.

בארץ ישראל לא היה לעיתון קהל קוראים רב, אולם עיקר תפקידה של העיתונות בתקופה זו היה להביא לקהילות בתפוצות את החדשות מן היישוב בארץ. בשל העדר רשיון מן השלטון נפסקה הוצאתו לאור של העיתון בארץ שנה לאחר ייסודו, והעיתון הועבר לאירופה.

קראו עוד בנושא:
העיתונות העברית
עיתונות עברית היסטורית


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה