מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ליבֶּרליזם, המושג נגזר מן המילה הלטינית libertas, שפירושה חירות.

הליברליזם הוא השקפת עולם שהתפתחה באירופה במאה ה-19, הדוגלת בהשלטת עקרונות החירות והשוויון בין בני האדם בכל שטחי החיים. הליברליזם תבע מן המדינה לכבד את חופש הפרט, לא להתערב בנושאי דת וכלכלה, למנוע מתן זכויות יֶתר למעמד או לקבוצה דתית מסוימת, ולקיים את חירויות היסוד של כל אדם ואדם, ובהן: חופש הביטוי, חופש הדת והאמונה, חופש ההתארגנות (של ארגונים ומפלגות), חירות כלכלית – שבבסיסה זכותו של כל אדם לבחור בכל עיסוק שהוא ולהיות בעל רכוש.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה