מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מהפכה תעשייתית היא תהליך איטי והדרגתי של מעבר משיטת ייצור ידנית לשיטת ייצור ממוכנת ותעשייתית. המהפכה התעשייתית החלה בסוף המאה ה-18, באנגליה, ובמהלך המאה ה-19 התפשטה למדינות נוספות.

תחילתו של תהליך התיעוש בשימוש בקיטור כמקור אנרגיה להנעת מנועים בתעשייה ובתחבורה, אך השפעתו חוללה שינויים מהפכניים בכל תחומי החיים. עד אז הכלכלה הייתה מבוססת על עבודת אדמה ועבודת כפיים, ויכולת הייצור הייתה מוגבלת. בעקבות התיעוש החלה הכלכלה להתבסס על ייצור תעשייתי בכמויות גדולות בעזרת מכונות. שינויים מרחיקי לכת התחוללו בתחומים רבים: בתחבורה (רכבות), בחקלאות (חקלאות ממוכנת), בתהליך העיור (מעבר מהכפר לעיר וגידול מהיר במספר הערים), בכלכלה (גידול בכמות סחורות, בנקים, אשראי ובורסה) במדע, בטכנולוגיה, וגם בריבוד החברתי (הפרולטריון והקפיטליסט) ובתרבות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה