מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מעמד משפטי של בני הדת היהודית והנוצרית במדינות מוסלמיות (בערבית, אַהְל אַ-דִּימָה).

לבני החסות מותר לחיות על פי מנהגי דתם ולקיים את המוסדות הקהילתיים המיוחדים להם. המדינה התחייבה להגן על חייהם ועל רכושם. על בני החסות הוטל מס מיוחד, מס גולגולת, שהמוסלמים היו פטורים ממנו. מעמד זה נקבע כבר במאה השביעית על ידי המוסלמים יורשי מוחמד.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה