מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קפיטל משמעותו הון; קפיטליזם הוא שיטה כלכלית-חברתית שבה אמצעי הייצור, השיווק והחליפין נמצאים בבעלות פרטית.

הקפיטליזם מושתת על עקרון היוזמה החופשית, לפיו בעלי ההון חופשיים לנצל את רכושם ולהשקיע אותו כדי להפיק ממנו רווח בתנאים תחרותיים. התפיסה הקפיטליסטית מעודדת תחרות חופשית וצבירת הון, ודוגלת בצמצום התערבותה של המדינה בחיי הכלכלה.

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה