מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מנהיג סוציאליסטי, גרמני-יהודי. התרחק מן היהדות. השתתף במהפכת "אביב העמים" ב-1848 בגרמניה ונשלח לכלא. הושפע מקרל מרקס, אבל בתורה הסוציאליסטית שפיתח, הדגיש את הנושא הלאומי.

עמד בראש מפלגת הפועלים בגרמניה שנוסדה ב-1863, והייתה מפלגת הפועלים הראשונה באירופה. נהרג בדו קרב נגד ארוסה של אהובתו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה