מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


תורת הגזע התפתחה במחצית השנייה של המאה ה-19, והיא מתבססת על האנתרופולוגיה, הביולוגיה והדרוויניזם החברתי.

תורת הגזע, המסתמכת כביכול על מחקר מדעי, קבעה כי הגזע שהאדם משתייך אליו הוא הקובע את איכותו. התפיסה הגזענית חילקה את האנושות לגזעים עליונים ולגזעים נחותים, וקבעה כי הגזע השמי נחשב לגזע נחות ואילו הגזע הארי נחשב לנבחר. כמו כן טוענת תורת הגזע כי מלחמת הקיום השוררת בטבע תביא להכחדת הגזע הנחות, השמי, ולהישארותו של הגזע העליון – הארי.

למידע נוסף:
הסיבות להתעוררות האנטישמיות המודרנית


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה