מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


פירוש המושג אנטישמיות: נגד העמים השמיים, אך הכוונה היא נגד היהודים, ולא נגד בני שֵׁם הערבים, למשל.

השימוש הראשון במושג מיוחס ליהודי מוּמָר בגרמניה וילהלם מאר (1819-1904), בחוברת שפרסם ב-1879 בשם: "ניצחון היהדות על הגרמניות". האנטישמיות התבססה על שנאת ישראל שטופחה על ידי הכנסייה הנוצרית במרוצת הדורות. האנטישמיות המודרנית, שהחלה באירופה לקראת סוף המאה ה-19, ניזונה משינויים אידיאולוגיים, פוליטיים וחברתיים שהתרחשו במאה ה-19 באירופה, ובהם: הלאומיות, האמנציפציה, הסוציאליזם, וכן מתורת הגזע שהתפתחה בהשראת האנתרופולוגיה, הביולוגיה והדרוויניזם החברתי.

למידע נוסף:
הסיבות להתעוררות האנטישמיות המודרנית
האנטישמיות במרכז אירופה ובמערבה כגורם לעליית התנועה הלאומית היהודית


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה