מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מקור המילה ביוונית: אוטוס – עצמי, נומוס – חוק, ומשמעותה: שלטון עצמי.
במסגרת הזכות לאוטונומיה השלטון מעניק לקבוצת אוכלוסייה מסוימת במדינה – מיעוט לאומי או מיעוט דתי – את הזכות והסמכות לנהל את ענייניה הפנימיים בנושאים כמו חינוך, דת ותרבות על פי רצונה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה