מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ארגון בין-ארצי ראשון מסוגו של יהודים, הוקם בשנת 1860 בפריס (שמו בצרפתית - אַליאַנס). מטרת הארגון הייתה להגן על יהודים בכל מקום שנרדפו בו, להיאבק למען הרחבת האמנציפציה של היהודים, לתרום להתפתחותם התרבותית ולהפיץ ביניהם את מלאכת הכפיים ואת החקלאות.

סיסמת כי"ח הייתה: "כל ישראל עֲרֵבים זה לזה." הסיסמה מביעה את האחריות ההדדית והנכונות להגיש עזרה ותמיכה הדדית. לראש החברה מוּנה עורך הדין היהודי אדולף כרמיה. כי"ח עסקה גם בחינוך, יסדה בתי ספר, והראשון שבהם במרוקו (1862), שבהם לימדו בנוסף למקצועות הכלליים גם מלאכות שונות, כדי להקנות לחניכים מקצוע ופרנסה. בארץ ישראל הקימה חברת כי"ח ב-1870 את בית הספר החקלאי "מקווה ישראל".

למידע נוסף:
ההוראה בבתי הספר של "כל ישראל חברים"
שחרור הנשים וחינוכן מחדש
מקווה ישראל
כל ישראל חברים (כי"ח) בלקסיקון לתרבות ישראל


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה