מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מקור השם במילה parler, שפירושה בצרפתית - לדבֵּר. הפרלמנט הוא המוסד המחוקק העליון במדינה.

מבנה הפרלמנט היה שונה ממדינה למדינה ולדוגמה, בבריטניה, כלל הפרלמנט שני בתים: הבית העליון והבית התחתון. הבית העליון נקרא גם "בית הלורדים" (House of Lords), וחבריו נמנו עם האצולה הגבוהה ועם ראשי הכנסייה, ומוּנוּ בידי המלך. בבית התחתון, שנקרא גם "בית הנבחרים" (House of Cmmons), ישבו נבחרי ציבור, רובם מאצולת הקרקעות האמידה ועשירים תושבי הערים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה