מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קבוצה של חוקרים יהודים שערכו מחקרים בתחום מדעי היהדות: היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ומקרא.

הקבוצה קמה במחצית השנייה של המאה ה-19 בהשפעת תנועת הרפורמה. חברי הקבוצה טענו כי המחקר ההיסטורי של תרבות ישראל, בה ראו חלק מן התרבות האנושית, יסייע ליהודים להכיר את עברם, להגדיר את מאפייני היהדות בתקופה המודרנית ולבחון את זהותם. כמו כן, ההגדרה המחודשת תסייע גם לסביבה הנוצרית להכיר את היהדות ואת היהודים ולהעריכם, ובכך תתרום לקידום האמנציפציה ולהעמקת ההשתלבות של היהודים בסביבתם.

למידע נוסף:
חכמת ישראל


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה