מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


פקיד בכיר בפרוסיה, ידיד של משה מנדלסון, אשר לחם למען האמנציפציה של יהודי גרמניה. היה אחד המשתתפים המרכזיים בדיון הציבורי שהתנהל בגרמניה בשאלת מעמדם של היהודים במדינה לקראת סוף המאה ה-18.

בשנת 1781 פנה בספר אל אנשי שלטון בפרוסיה ובמדינות גרמניה האחרות, ודרש להעניק ליהודים זכויות אזרח. הוא סבר כי כך יהפכו היהודים לאנשים מועילים יותר למדינה. בהתאם לשיטתו, תבע לשלב את היהודים בחיי הכלכלה של המדינה – בחקלאות, באמנויות ובמדע, אך לא הציע לשלבם במשׂרות בשירות המדינה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה