מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  שרה נשמית

 נמצאו: 98 טקסטים בכל המאגר.
1 - ... דפים קודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 דפים

טקסט
[98]

תמונה
[30]

ערך לקסיקלי
[78]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מרד בגטאות : מרידות במחנות השמדה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, טרבלינקה (מחנה השמדה), סוביבור (מחנה השמדה), אושוויץ (מחנה השמדה), בירקנאו (מחנה השמדה)

סיפורי המרידות והגבורה במחנות ההשמדה הגדולים: טרבלינקה, סוביבור, אושביץ ובירקנאו. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : מרידות בקהילות קטנות
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה)

סיפורי מרידות של יהודים בגטאות קטנים במקומות שונים: בלאחווה (בביצות פולסיה), בעיירה זאטל (ביילורוסיה המערבית), בקלאצק, בניאסוויאז' ובעיירה הליטאית ז'אגיאר. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : ארגונים פרטיזאניים בווילנה, בקובנה ובמינסק
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, פרטיזנים יהודים, גטו וילנה, גטו קובנה, גטו מינסק

סיפור גבורתם של הארגונים הפרטיזאניים היהודיים בוילנה, קובנה ומינסק: מי היו חברי הארגונים, מתי וכיצד קמו, על פעולות החבלה והנקמה בנאצים וסופם של הגטאות והארגונים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : לוחמי צ'אנסטוחוב
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, תנועות נוער בשואה, גטו צ'נסטוחובה, גלאנץ, רבקה

סיפור מאבקו של הארגון הלוחם בגטו צ'אנסטוחובה בפולין: לא מרד אחד מאורגן אלא פעולות שונות,נפרדות של צעירים חסרי נסיון ונשק. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : הארגון הלוחם בבנדין-סוסנוביץ
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, פולין, תנועות נוער בשואה

המאבק בנאצים של הארגון הלוחם היהודי בבנדין וסוסנוביץ (שתי ערים סמוכות בפולין): מי היו חברי הארגון וסיפור הלחימה בבונקרים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : פעולות נקם בגטו קראקוב
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטו קרקוב

פעולת הנקם הגדולה של הארגון הלוחם בגטו קראקוב כתגובה על האקציה שביצעו הגרמנים בגטו: מי היו חברי הארגון, תאור הפעולה ותוצאותיה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטאות : המרד בגטו ביאליסטוק
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטו ביאליסטוק

המרד בגטו ביאליסטוק: סיפור ארבעת ימי הקרבות בגטו וגבורתו של יצחק מלמד שנקם בקצין הגרמני. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 98 טקסטים בכל המאגר.
1 - ... דפים קודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט