מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  עליות לארץ-ישראל

 נמצאו: 29 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים

טקסט
[23]

תמונה
[6]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
ההעפלה לארץ ישראל
ההעפלה לארץ ישראל
 

מחברת:   מתיה קם

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, הספר הלבן (1939), המנדט הבריטי בארץ - ישראל, העפלה, המוסד לעלייה ב'

על ההעפלות לארץ ישראל בעקבות מדיניות הבריטים בנושא העליות לארץ ("הספר הלבן"). /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מקסם
מגמות ותמורות באוכלוסיית ישראל
 

מחבר:   משה סיקרון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ישראל, אוכלוסייה

מאז הקמת המדינה חלו שינויים גדולים במימדים של ישראל, במבנה ובהרכב האוכלוסייה שבה. במאמר נדונים בקצרה 17 שינויים מרכזים ומקורותיהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
מגמות היסוד ודפוסי העלייה 1967-1948 : אופייה של התקופה (1967-1948)
 

מחבר:   חיים סעדון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ארצות ערב, יהודי ארצות האסלאם

המאמר עוסק בדפוסי העלייה של היהודים מארצות האסלאם. בחלק זה מאפיין הכותב את מדינות ערב על פי יחסן אל היהודים ואל ישראל: מדינות שלחמו בישראל, מדינות שלא לחמו בישראל, מדינות צפון אפריקה הצרפתית ורפובליקות מוסלמיות בברית המועצות ומדינות רחוקות. במאמר גם נתונים על מספר העולים על פי ארצות המוצא. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תש"ס שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
מגמות היסוד ודפוסי העלייה 1967-1948 : ארגון העלייה
 

מחבר:   חיים סעדון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, יהודי ארצות האסלאם

המאמר דן בעלייה של היהודים מארצות האסלאם. בחלק זה המחבר מתאר שלושה דפוסי פעולה עיקריים: חיסול מהיר של גלויות שמדינת ישראל הגיעה להכרה כי הן נתונות בסכנה, עלייה מבוקרת ממדינות שבהן לא נשקפה ליהודים סכנת קיום ולכן לא נדרשה פעולה מהירה ועלייה חשאית שהתאפיינה בסיכון גבוה, בהעזה ובתחכום. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תש"ס שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
מגמות היסוד ודפוסי העלייה 1967-1948 : הקדמה
 

מחבר:   חיים סעדון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, יהודי ארצות האסלאם

במאמר אומדן של האוכלוסיה היהודית בארצות האסלאם בשנים 1948, 1966, 1969. נתונים אלה מעוררים את השאלות הבאות: כיצד אירע שקהילות שלמות עקרו מארצות מוצאן? מה היו המניעים להגירה? מדוע בחרו יהודים בקהילות מסוימות להגר לא לישראל אלא למדינות אחרות? ועוד. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תש"ס שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מ'אל תעלו!' עד חוק השבות: לבטים ותמורות בגישה הציונית לעלייה
 

מחבר:   יואב גלבר

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, עלייה וקליטה

המאמר עוסק בתמורות שחלו במדיניות ההגירה לארץ ישראל במהלך המאה ה-20, של המוסדות הציוניים והיישוב בארץ. ממכסות עלייה ומדיניות סלקטיבית עד פתיחת שערי הארץ לעלייה המונית מאירופה ומארצות המזרח. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

עת-מול : עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
בסערות תימן
 

מחבר:   עזריאל קמון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, יהודי תימן

לפני 50 שנה הסתיים מבצע "על כנפי נשרים" (עליית יהודי תימן) - על חלקו של יוסף צדוק ב"חיסול גולת תימן" ובהעברתה לישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: נובמבר, 2000 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 29 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט