מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים מתוך כתב עת  ילקוט מורשת : כתב עת לתיעוד ועיון

 נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 דפים

טקסט
[15]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
אמהות בצל השואה: הזנת המשפחה
 

מחברת:   דליה עופר

מילות המפתח: גטאות (שואה), נשים בשואה, אימהות וילדים

אחד מתפקידי האמהות החשובים ביותר בתקופת השואה היה האחריות על אספקת המזון וחלוקתו בין בני המשפחה. ככל שהצליחו להוכיח מיומנות גדולה יותר בהזנת המשפחה בתנאים הקשים ובמצוקה, וככל שהיו יצירתיות יותר בשימוש במזון הדל שעמד לרשותן, כן גדלו הסיכויים של בני משפחתן לשרוד ב'תקופות השקטות' של הגטו.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: אפריל, 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
אמהות בצל השואה: המשפחה והאם בצל האיום הנאצי
 

מחברת:   דליה עופר

מילות המפתח: יהודי גרמניה, יהודי מזרח אירופה, נשים בשואה, אימהות וילדים

תיאור התמורות שחלו בחיי הנשים במערב אירופה עם עליית הנאצים לשלטון ובפולין בעקבות הכיבוש הגרמני. הנשים נאלצו לנהל את חיי היומיום בתנאים קשים ביותר, ליטול על עצמן תפקידים חדשים בבית ופעילות חדשה בתחום הציבורי. למרות קווי הדמיון, מצבן של הנשים במזרח אירופה היה קשה יותר.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: אפריל, 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
אמהות בצל השואה: פתיחה
 

מחברת:   דליה עופר

מילות המפתח: חלוקת תפקידים במשפחה, נשים בשואה, אימהות וילדים

הצגת מסגרת הדיון במצבן של אמהות בתקופת השואה על רקע תפקידן ומעמדן בתוך המשפחה בשנים שלפני המלחמה. במאמר התייחסות לתמורות שחלו בחלוקת התפקידים המסורתית, להבדלים בין מזרח אירופה למערבה ולטראומה שחוו הנשים בתקופת מלחמת העולם הראשונה.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: אפריל, 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
הנשים בגטו קרקוב
 

מחברת:   פליציה קראי

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטו קרקוב, נשים בשואה

על גורל הנשים בגטו קרקוב. במאמר תיאור מאבקן של השנים להישרדות, הדילמות שעמדו בפניהן, אפשרויות התעסוקה והשתתפותן בלחימה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ניסן/אפריל, תשס"א/2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
תפקיד המגדר בחקר השואה: הערות בשולי מחקר
 

מחברות:   דליה עופר , לינור ג' וייצמן

מילות המפתח: מגדר, נשים בשואה

המאמר מבקש להסביר כיצד שאלות הנוגעות למגדר תורמות להבנה מעמיקה ועשירה יותר של חיי היהודים בתקופת השואה. במאמר מוצגות הנחות היסוד של העיסוק המחקרי בנשים בזמן השואה ותיאור ההתנגדות לשימוש במגדר בחקר השואה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: אייר, אפריל, תשנ"ט 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
חייקה גרוסמן-אורקין 1996-1919: במחתרת
 

מחברת:   חסיה בורנשטיין-ביליצקה

מילות המפתח: גטו ביאליסטוק, גרוסמן, חיקה, נשים בשואה

תיאור פעילותה המחתרתית של חיקה גרוסמן בביאליסטוק ב- 1943 והדיון שהתקיים בגטו על מועד ההתקוממות.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשרי-אוקטובר, תשנ"ז-1996 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
חייקה גרוסמן-אורקין 1996-1919 : קורות חיים
 

מילות המפתח: השומר הצעיר, חברי כנסת, גרוסמן, חיקה

תלדות חייה של חיקה גרוסמן ילידת ביאליסטוק שבפולין, פעילתה במסגרת תנועת השומר הצעיר, והפעילות המחתרתית בתקופת מלחמת העולם השנייה. לאחר עלייתה לישראל הייתה חיקה חברת כנסת מטעם מפ"ם ואשת ציבור. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשרי- אוקטובר, תשנ"ז - 1996 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט