מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  אביגיל פז-ישעיהו

 נמצאו: 22 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים

טקסט
[22]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : המסגרות ההתיישבותיות של תנועת הפועלים
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: התיישבות, קבוצה (התיישבות), קיבוץ, גדוד העבודה על-שם יוסף טרומפלדור, מושב

תיאור צורות ההתיישבות והמסגרות השיתופיות השונות שקמו בתקופת העליה השלישית ובתקופת העליה הרביעית והעקרונות האידיאולוגיים המאפיינים כל אחת מצורות ההתיישבות: הקבוצה הגדולה, המושב והקיבוץ. המאמר מתאר את הקמתו של גדוד העבודה, היישובים שהקים והפילוג האידאולוגי בין חבריו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : ייסוד ההסתדרות הכללית
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שלישית, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י

המסגרת החברתית החשובה ביותר שהקימה תנועת הפועלים בארץ בתקופת העליה השלישית היא ההסתדרות הכללית. היא נועדה לשמש כמסגרת פועלית משותפת על-מפלגתית ובמסגרתה קמו גופים כלכליים, התיישבותיים, ביטחוניים וחינוכיים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : המאבק על ההגמוניה ביישוב ובתנועה הציונית
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: התיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית

על המחלוקת הרעיונית בראשית שנות העשרים בתנועה הציונית, בין גישתו של חיים ויצמן לבין גישתו של לואי ברנדייס. המחלוקת היתה בשאלה האם על התנועה הציונית להוות גוף מרכזי עליון לכלל העם היהודי ולתמוך בהתיישבות בארץ ישראל (ויצמן) או שעיקר הנטל של הדאגה להתיישבות בארץ צריך להיות נחלתם של יזמים פרטיים (ברנדייס). לאחר פרישת ברנדייס נוצר חיבור בין ציבור הפועלים הארצישראלי לבין ההסתדרות הציונית.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : חברת העובדים
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, ארגוני עובדים

בתקופת העליה השלישית קמה חברת העובדים - מסגרת משפטית שאיגדה בתוכה את מכלול הפעילות הכלכלית והמשקית של ההסתדרות הכללית. המאמר מתאר את הגורמים להקמתה, תחומי פעילותה ותקנון החברה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : עליה שלישית - רקע כללי
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שלישית

המושג עליה שלישית מציין גם את היישוב הארצישראלי בשנים 1923-1918 וגם קבוצת עולים בעלי מאפיינים חברתיים ורעיוניים. בחלק זה של המאמר מתוארים הגורמים שעיצבו את אופיה של העלייה השלישית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שלישית ורביעית : הישוב היהודי בארץ - רקע כללי
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: המנדט הבריטי בארץ - ישראל, עלייה שלישית

תיאור הגורמים שהשפיעו על מצבו של הישוב היהודי ועל אופן התארגנותו בתקופת העליה השלישית: אישור המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ארגון הישוב במסגרת כנסת ישראל והקמת מוסדותיו הנבחרים, ההתעוררות הלאומית הערבית והמצב הכלכלי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
שנות השלושים והעליה החמישית : התישבות 'חומה ומגדל'
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, חומה ומגדל

הפרק מתאר את מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (המרד הערבי), את ההיערכות הבטחונית של היישוב היהודי ואת ההתיישבות במסגרת 'חומה ומגדל'. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 
 
 נמצאו: 22 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט