מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  אביגיל פז-ישעיהו

 נמצאו: 22 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים

טקסט
[22]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
שנות השלושים והעליה החמישית : ראשיתה של ההעפלה
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: המנדט הבריטי בארץ - ישראל, העפלה

הפרק מתאר את ראשיתה של ההעפלה, כלומר היוזמות להעלאתם המאורגנת בסתר, בדרך הים, של מאות יהודים ומאוחר יותר גם של אלפים לארץ בתקופת השלטון הבריטי. בפרק נתונים על מספר הספינות ומספר העולים בשנות השלושים של המאה העשרים וכן תיאור התמורה שחלה ביחסה של ההנהגה הציונית להעפלה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
שנות השלושים והעליה החמישית : תנועת הפועלים בתקופת העליה החמישית
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה חמישית, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י

הפרק מתאר את הגידול שחל במספר חברי ההסתדרות הכללית והדומיננטיות שלה בשוק העבודה הארצישראלי בשנות השלושים של המאה העשרים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
שנות השלושים והעליה החמישית : מאבקים על ההגמוניה בהנהגת הישוב ובהנהגה הציונית
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: ציונות, מפלגת פועלי ארץ-ישראל, ציונות רוויזיוניסטית

הפרק מתאר את חילוקי הדעות בין המחנה הפועלי למחנה האזרחי בשנות השלושים ואת המאבק הפוליטי ביניהם עד לפרישת הרביזיוניסטים מהתנועה הציונית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שניה : הסתדרויות הפועלים בעליה השניה
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שנייה, ארגוני עובדים

המטרה בהקמת הסתדרויות הפועלים שקמו בעליה השניה היתה הדאגה לצרכי הפועל ותנאי חייו אך מעבר לכך קידום הקמתה של חברת עובדים חופשית וסוציאליסטית. הפרק מציג  את ההסתדרויות השונות, החל מהסתדרות 'החורש' ועד הקמת 'המשביר' ו'קופת החולים הכללית' כמוסדות ארציים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שניה : מפלגות הפועלים
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שנייה, פועלי ציון, הפועל הצעיר

המפלגות שקמו בתקופת העליה השניה, 'הפועל הצעיר'  'ופועלי ציון', באו לענות על צרכיהם של הפועלים בתחומים השונים. בוועידות שקיימה כל אחת משתי המפלגות הותאמו העקרונות האידיאולוגיים למציאות החיים הארצישראלית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שניה : א. ד. גורדון ורעיונות העליה השניה
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שנייה, גורדון, אהרון דוד

על אהרון דוד גורדון, עיקרי תורתו ויחסו לסוציאליזם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
עליה שניה : תנועת העבודה בעליה השניה
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: עלייה שנייה, השומר (ארגון), כיבוש העבודה

אנשי העליה השניה שהשתייכו לתנועת הפועלים היו מיעוט מסך כל העולים בתקופה זו אך הם אלה שעיצבו את ערכיה. ציבור הפועלים הוא שהגשים בפועל את תכנית ההתיישבות החקלאית הלאומית. הפרק מתאר את היעדים שאליהם חתרו הפועלים: כיבוש העבודה וכיבוש השמירה ואת המסגרות שקמו על מנת להגשים יעדים אלה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 
 
 נמצאו: 22 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט