מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  ציונות

 נמצאו: 108 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים

טקסט
[89]

תמונה
[11]

ערך לקסיקלי
[3]

וידיאו
[0]

אתרים
[5]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
השפעות מלחמת העולם השנייה : השפעת המלחמה על מצב היהודים בארצות האסלאם
 

מחבר:   חיים סעדון

מילות המפתח: ציונות, מלחמת העולם השנייה, יהודי ארצות האסלאם, יהודי צפון אפריקה

מלחמת העולם השנייה הייתה נקודת מפנה בגורל היהודים בארצות האסלאם. במאמר תיאור של שני תהליכים מרכזיים שהשפיעו על גורל היהודים: תהליך הדה-קולוניזציה שהתרחש בעקבות המלחמה והחרפת הסכסוך היהודי- ערבי בארץ ישראל. בעקבותיהם השתנה אופייה של התנועה הציונית בארצות אלה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
חיים ארלוזורוב
 

מילות המפתח: ציונות, הסוכנות היהודית לא"י, ארלוזורוב, חיים

על חייו ופועלו של חיים ארלוזורוב, (1899-1933), סופר ומדינאי, מראשי תנועת הפועלים בא"י, חבר בהנהלת הסוכנות ומנהל המחלקה המדינית שלה.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת-העולם השנייה : המצב לאחר מלחמת-העולם השנייה
 

מחבר:   מיכאל אביטבול

מילות המפתח: ציונות, יהודי צפון אפריקה

המאמר מתאר את התמורה שחלה בפעילות הציונית בארצות צפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השנייה ואת הגורמים לכך. בסיסה של התנועה התרחב והתמקד בהכשרה לעליה אך הציונות ככלל לא הצליחה לחדור לתוך החברה היהודית האלג'יראית, ואילו בתוניסיה ובמרוקו היא הייתה נחלתו של רובד מצומצם באוכלוסייה היהודית: צעירים עירוניים בני המעמד הבינוני ולא של ההמונים שהמשיכו להתגורר בגטו המקומי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת-העולם השנייה : המצב בין שתי מלחמות-העולם
 

מחבר:   מיכאל אביטבול

מילות המפתח: ציונות, יהודי צפון אפריקה

בעקבות הצהרת בלפור חלה התעוררות בפעילות הציונית בארצות צפון אפריקה בעיקר במרוקו ובתוניסיה. לעומת זאת באלג'יריה נותרה האוכלוסיה היהודית באדישותה כלפי הציונות למעט מספר חוגים ציוניים. המאמר מונה את הגורמים לירידה הניכרת בפעילות הציונית לקראת אמצע שנות העשרים בכל רחבי צפון אפריקה ומתאר את הנסיונות שנעשו לתיקון המצב. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת-העולם השנייה : מקונגרס באזל עד מלחמת-העולם הראשונה
 

מחבר:   מיכאל אביטבול

מילות המפתח: ציונות, יהודי צפון אפריקה

בתקופה שבין קונגרס בזל למלחמת העולם הראשונה הוקמו אגודות ציוניות בתוניסיה, אלג'יריה ומרוקו. במאמר תיאור מעמדם המשפטי של היהודים בכל אחת מהארצות וההשפעה שהייתה לכך על הפעילות הציונית. מסקנת הכותב היא כי בראשית ההתארגנות הציונית בצפון אפריקה ניכר מקומם של הרבנים וכן של בעלי עמדות חברתיות חשובות ולא הייתה חדירה לשכבות המשכיליות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : הציונות והקמתה של מדינת ישראל
 

מחברים:   סטיב ישראל , סטיב ישראל

מילות המפתח: ציונות, הגירה, עלייה וקליטה, קהילה יהודית בתפוצות, אוכלוסייה יהודית

לציונות הייתה השפעה עצומה על ההיסטוריה היהודית בת זמננו מבחינות רבות ושונות. אין כמעט תחום בקיום היהודי, שלא השתנה, בצורה זאת או אחרת, כתוצאה מעלייתה של הציונות ומהקמתה של מדינת ישראל. בין אלה כדאי לציין במיוחד את המהפכה הדמוגרפית, שעוצבה על-ידי הציונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תנועת העבודה
שנות השלושים והעליה החמישית : מאבקים על ההגמוניה בהנהגת הישוב ובהנהגה הציונית
 

מחברת:   אביגיל פז-ישעיהו

מילות המפתח: ציונות, מפלגת פועלי ארץ-ישראל, ציונות רוויזיוניסטית

הפרק מתאר את חילוקי הדעות בין המחנה הפועלי למחנה האזרחי בשנות השלושים ואת המאבק הפוליטי ביניהם עד לפרישת הרביזיוניסטים מהתנועה הציונית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 
 
 נמצאו: 108 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט