מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית


 נמצאו: 50 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 דפים

טקסט
[49]

תמונה
[1]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

קן "השומר הצעיר" בקראקוב
 

מחבר:   מרדכי להב

מילות המפתח: השומר הצעיר, החלוץ (תנועה), יהודי קרקוב

קן "השומר הצעיר" בקרקוב מנה בשיאו 350-300 חברים. עד תחילת שנות השלושים היה הקן דומיננטי בתנועות הנוער בעיר אבל עם הקמתה של תנועת "עקיבא" נדחקה ממעמדה. במאמר התייחסות לתנועת החלוץ והיותה של קרקוב מרכז להכשרות עירוניות של התנועות החלוציות.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תולדות תנועת "המזרחי" בקראקוב
 

מחבר:   פנחס שינמן

מילות המפתח: מזרחי (תנועה), יהודי קרקוב

על הקמתו של סניף תנועת המזרחי בקרקוב ב- 1913, האישים שפעלו בו ותנועות בת כמו "תנועת צעירי המזרחי", "החלוץ המזרחי" ותנועת הנשים "ברוריה". /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

היהודים בספורט בקראקוב
 

מחבר:   ל. סלומון

מילות המפתח: ספורטאים יהודיים, מכבי (אגודת ספורט), יהודי קרקוב

תיאור הפעילות הספורטיבית בקראקוב משלהי המאה ה- 19 והקמתה של אגודת ההתעמלות הפולנית "סוקול".  במאמר דגש על אגודת הספורט היהודית "מכבי", פירוט פעיליה ושחקניה, ייסוד המועדון  והישגיה. במאמר גם התייחסות ל"יוצ'נקה", שהייתה הקבוצה השנייה בגודלה בקרקוב.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית הספר העברי בקראקוב
 

מילות המפתח: בתי ספר, יהודי קרקוב

על הקמתו והתפתחותו של בית הספר העברי בקרקוב, התנאים הפיזיים והאווירה המשפחתית ששררה בו, סגל המורים ורמת השיעורים. בית הספר כלל גם בית מדרש וגם חינוך טכנולוגי מקצועי והוכר על ידי השלטונות הפולניים בזכות רמתו הגבוהה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

ה"בונד" בקראקוב
 

מילות המפתח: בונד (מפלגה יהודית במזרח אירופה), יהודי קרקוב

על ה"בונד" בקראקוב, פעילותו וכוחו היחסי בקהילה. חברי ה"בונד" בקראקוב ראו את מוצאם היהודי ואת השמוש בשפתם הלאומית, שפת יידיש, כמחייבים וכנחוצים לשמירת ייחודו של העם היהודי.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

היהודים בקראקוב: תקופת מלחמת העולם השניה (1945-1939)
 

מילות המפתח: גנרלגוברנמן, גטו קרקוב, פלשוב (מחנה כפייה), יהודי קרקוב

תיאור גורלה של קרקוב היהודית בעקבות הכיבוש הנאצי: חובת עבודת הכפייה, הקמת הגטו, האקציות, המאבק המזויין, מחנה פלאשוב ויהודים שהסתתרו בצד הארי. במאמר תאריכים, דמויות ואירועים שונים שהתרחשו בגטו ותיאור אכזריות הגרמנים ובמיוחד אמון גאט, מפקד מחנה פלשוב. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

היהודים בקראקוב: בתקופת פולין העצמאית בין שתי מלחמות העולם (1939-1918)
 

מילות המפתח: אנטישמיות, מוסדות חינוך ותרבות, מפלגות פוליטיות, יהודי קרקוב

סקירה מקיפה של החיים היהודיים בקרקוב בין שתי מלחמות עולם: על גילויי האנטישמיות והארגון הגנה עצמית, מוסדות החינוך השונים, הפיצול הארגוני והפוליטי, חיי התרבות והיצירה, היחסים עם הפולנים ונתונים דמוגראפיים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 50 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט