מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > היסטוריוגרפיה

 נמצאו: 36 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים

טקסט
[34]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[2]
 
 
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

אסטרטגיות של נשים במאבק לחיים בתקופת השואה: על ההיסטוריוגראפיה של השואה ומגמותיה
 

מחברת:   דליה עופר

מילות המפתח: גבורה בשואה, נשים בשואה

המאמר מתאר את השינוי שחל במחקר ההיסטורי והעיצוב הספרותי של השואה במדינת ישראל ובארצות אחרות. ההיסטוריוגרפיה של השואה הפכה למאוזנת ומעמיקה יותר והושם בה דגש על תגובותיו של היחיד למדיניות הנאצית ועל המאבק להישרדות. בהקשר זה ניתן מקום גם לחלקן של הנשים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אסטרטגיות של נשים במאבק לחיים בתקופת השואה
 

מחברת:   דליה עופר

מילות המפתח: גבורה בשואה

המאמר דן בהגדרות השונות למושג הגבורה בתקופת השואה האם היא לחימה בנשק (הילברג) או פעולה מודעת של ציבור (באואר).לדעת פרופ' עופר, כל גילוי של שמירה על החיים בתקופת השואה, גם של היחיד, מהווה התנגדות למדיניות ההשמדה הנאצית.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יצחק בן-צבי
מקומו של מקבים א בקאנון ושמו המקורי
 

מילות המפתח: ספרים חיצוניים. מקבים

ספר מקבים א הוא ספר חיצוני שהשתמר בשפה היונית באסופת הספרים "תרגום השבעים". לספר יש מעמד של כתבי קודש בזרמים נוצריים שונים. למסורת היהודית חזר הספר בעקיפין רק בימי הביניים והעדרו מהספרות העברית מעורר את השאלה האם הוא הושכח במתכוון. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2004;תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

רמות
היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך : הסכסוך הישראלי-הערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 1948 - 2000 : מסקנות
 

מחבר:   אלי פודה

מילות המפתח: פליטים, ספרי לימוד, יחסי ישראל-ערב, הוראת היסטוריה

ניתוח האופן שבו מיוצגת סוגיית הפליטים הפלסטיניים בספרי הלימוד מלמד כי במהלך השנים חלו שינויים משמעותיים בנרטיב ההיסטורי הישראלי. את הנרטיב הציוני הקלסי המירו תפיסות רוויזיוניסטיות והדבר גרר תגובת נגד. הכותב נוקט עמדה אישית התומכת בצמיחתו של נרטיב חלופי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב - 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

רמות
היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך : הסכסוך הישראלי-הערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 2000-1948 : הקדמה
 

מחבר:   אלי פודה

מילות המפתח: ספרי לימוד, יחסי ישראל-ערב, הוראת היסטוריה

המאמר בוחן את תפקידם של ספרי לימוד בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי. במאמר תיאור הקשיים המתודולוגיים הקיימים במחקר של ספרי לימוד וסקירת המחקרים הקיימים בנושא הצגת הסכסוך הישראלי-ערבי בספרי הלימוד. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב - 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

רמות
היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך : הסכסוך הישראלי-הערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 2000-1948 : היסטוריה, ספרי לימוד וזיכרון
 

מחבר:   אלי פודה

מילות המפתח: ספרי לימוד, יחסי ישראל-ערב, הוראת היסטוריה

המאמר סוקר את הגישות הקיימות בשיח האקדמי-החינוכי בישראל ביחס להוראת ההיסטוריה. הראשונה היא הגישה הלאומית-הממסדית שאותה מייצג מיכאל זיו, השנייה היא האסכולה הביקורתית-האקדמית שאותה מייצג צבי אדר והתפיסה השלישית, שניסתה למצוא את שביל-הביניים באמצעות סינתזה ומייצגיה הם  מיכאל הנדל וי' פאפוריש. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב - 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

רמות
היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך : הסכסוך הישראלי-הערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 1948 - 2000 : "רוח התקופה" וספרי לימוד
 

מחבר:   אלי פודה

מילות המפתח: ספרי לימוד, יחסי ישראל-ערב, מערכת החינוך, הוראת היסטוריה

תיאור הגישות בספרי הלימוד בהיסטוריה בתקופות שונות. התקופה שמאז שנות המנדט הבריטי ועד 1967 שאותה הכותב מכנה "תקופת הילדות", מתאפיינת בהתעלמות מ"השאלה הערבית". התקופה השנייה, מ- 1967 ועד אמצע שנות השמונים, מכונה בפיו "תקופת ההתבגרות" והיא מתאפיינת בהצגת הערבים באופן פחות סטריאוטיפי. בתקופה השלישית המכונה "תקופת הבגרות" יש הצגה יותר מאוזנת של הסכסוך הישראלי-ערבי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב - 2002 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 36 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט