מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > שואה > חיים יהודיים בשנים 1945-1939 > נשים בשואה

 נמצאו: 47 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים

טקסט
[45]

תמונה
[2]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
נשים בשואה (47)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות
זכרונותיה של רופאה: להציל את הבנות!
 

מחברת:   פרומה גורביץ'

מילות המפתח: ילדים בשואה, גטו קובנה, הצלה (שואה), סיפורי חיים

ד"ר פרומה גורביץ' מגטו ויליאמפולה שבקובנה מתארת כיצד מצאה מקום מסתור ל- 3 בנותיה אצל משפחות של רופאים שלמדו אתה וכיצד סייעה להוציא ילדים אחרים מהגטו. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
הנשים בגטו קרקוב
 

מחברת:   פליציה קראי

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטו קרקוב, נשים בשואה

על גורל הנשים בגטו קרקוב. במאמר תיאור מאבקן של השנים להישרדות, הדילמות שעמדו בפניהן, אפשרויות התעסוקה והשתתפותן בלחימה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ניסן/אפריל, תשס"א/2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
חקר האשה והמשפחה בתקופת השואה - סקירה היסטוריוגרפית: פרסומים משנות השבעים
 

מחברת:   יהודית באומל תידור

מילות המפתח: נשים בשואה

הפרסומים שעסקו בנשים, בילדים ובמשפחות בתקופת השואה בשנות השבעים היו קשורים ישירות לשתי תופעות בינלאומיות – האחת, העניין הגובר בתקופת השואה; האחרת, ההתפתחות האקדמית של לימודי נשים ולימודי משפחה. המאמר מאפיין את הכותבות ואת תוכן הזכרונות בהשוואה לתקופות קודמות וסוקר את הופעתם של מחקרים בנושא מגדר ושואה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
חקר האשה והמשפחה בתקופת השואה - סקירה היסטוריוגרפית: פרסומים משנות החמישים והשישים
 

מחברת:   יהודית באומל תידור

מילות המפתח: גבורה בשואה, נשים בשואה

גל הפרסומים השני שעסק בנשים, בילדים ובמשפחות בתקופת השואה החל להופיע בראשית שנות החמישים ונמשך על פני כמעט שני עשורים. בדומה לפרסומים בגל הראשון, גם בפרסומים אלה בלט שיעורן של הנשים, שהיו חברות לשעבר בתנועות המחתרת או אלה שהחזיקו בתפקידים בכירים במחנות. במאמר ניתוח האקלים החברתי בישראל באותן שנים והשפעתו על היעדר מחקר שיטתי.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
חקר האשה והמשפחה בתקופת השואה - סקירה היסטוריוגרפית: הגל הראשון של ספרות על נשים, ילדים ומשפחות בתקופת השואה
 

מחברת:   יהודית באומל תידור

מילות המפתח: גבורה בשואה, רינגלבלום, עמנואל, ילדים בשואה, נשים בשואה

המאמר בוחן את השאלה מתי החלו היסטוריונים להתעניין בחייהן ובדפוסי התנהגותם של נשים וילדים בתקופת השואה. המחקר הראשון נערך על ידי ההיסטוריון ד"ר עמנואל רינגלבלום עוד בגטו ורשה בשנים 1942-1941. לאחר המלחמה הופיעו בעיקר ספרי זכרונות של ניצולות, במיוחד של נשים שהיו בתפקידי מפתח או בתנועת המחתרת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
חקר האשה והמשפחה בתקופת השואה - סקירה היסטוריוגרפית
 

מחברת:   יהודית באומל תידור

מילות המפתח: פרנק, אנה, נשים בשואה

על יומנה של אנה פרנק וראשית המחקר בנושא נשים, ילדים משפחות בשואה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
תפקיד המגדר בחקר השואה: הערות בשולי מחקר
 

מחברות:   דליה עופר , לינור ג' וייצמן

מילות המפתח: מגדר, נשים בשואה

המאמר מבקש להסביר כיצד שאלות הנוגעות למגדר תורמות להבנה מעמיקה ועשירה יותר של חיי היהודים בתקופת השואה. במאמר מוצגות הנחות היסוד של העיסוק המחקרי בנשים בזמן השואה ותיאור ההתנגדות לשימוש במגדר בחקר השואה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: אייר, אפריל, תשנ"ט 1999 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 47 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט