תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לעמוד הבית מאגר תולדוט אתר ההיסטוריה
מאגר מידע > פריטים של המחברת  שרה נשמית

 נמצאו: 206 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 30 דפים

טקסט
[98]

תמונה
[30]

ערך לקסיקלי
[78]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
אומשלאגפלאץ
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, גטו וארשה, אומשלאגפלאץ

כיכר במבואות גיטו וארשה, סמוך לתחנת רכבות-משא. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
אורגאניזאציון טודט (Organisation Todt)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, אורגאניזאציון טודט

שירות עבודה גרמני על שמו של מיניסטר-הזיון הנאצי פריץ טודט.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
אורדנונגסדינסט (Judischer Ordnungsdienst; OD)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, יודנראט, אורדנונגסדינסט

שירות-הסדר היהודי; משטרת הגיטו אשר הוקמה בפקודת הגרמנים כזרוע מבצעת של היודאנראטים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
ר. או. ס. ה. א. (Rasse-und Siedlungs-Hauptamt; RuSHA)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: ר. או. ס. ה. א.

מישרד ראשי לענייני גזע והתישבות אחד המישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס.. תפקידיו קשורים בטיפוח הגזע וחיזוק הלאום הגרמניים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
ריבאנטרופ, יואכים פון
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, פושעי מלחמה, ריבנטרופ, יואכים פון

ממקורביו של היטלר, משנת 1938 מיניסטר-החוץ של גרמניה.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
רוזנברג, אלפראד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, פושעי מלחמה, רוזנברג, אלפראד

"אידיאולוג" הנאציונאל-סוציאליזם הממונה על חינוך העם להשקפת-עולם נאצית.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
ר. ס. ה. א. (Reichssicherheitshauptamt; RSHA)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: ר. ס. ה. א.

המישרד המרכזי לביטחון הרייך.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 206 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 30 דפים