תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לעמוד הבית מאגר תולדוט אתר ההיסטוריה
מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  מואזין

 נמצאו: 3 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[1]

תמונה
[1]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאד'ן
 

מחברים:   דבורה אמיר , דפנה מוסקוביץ , צאלח סואעד

מילות המפתח: תפילה (אסלאם), מואזין

מֻאַדִ'ן - אדם שתפקידו לקרוא למוסלמים לתפילה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ו,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תפקידים דתיים : קריאה לתפילה
 

מחברים:   יעקב שביט , דפנה מוסקוביץ , צאלח סואעד

מילות המפתח: תפילה (יהדות), תפילה (אסלאם), תפילה (נצרות), הנהגה דתית, מואזין

הקריאה לתפילה היא תפקיד דתי באסלאם בלבד; המאד'ן הוא הקורא לתפילה מצריח המסגד. בנצרות נקרא המאמין לתפילה באמצעות צלצול פעמוני הכנסיה, ואילו ביהדות אין נהוגה קריאה לתפילה.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מואזין בימינו קורא לתפילה
מואזין בימינו קורא לתפילה
 

מילות המפתח: תפילה (אסלאם), מואזין

מֻאַזין הוא אדם שתפקידו לקרוא למוסלמים לתפילה. המֻאַזין עומד על צריח המסגד כדי שקריאתו תישמע למרחק רב. הקריאה לתפילה כוללת גם פסוקים מן הקוראן וביניהם את משפט העדות: אני מעיד כי אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה .  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: שפה: עברית 
 
 נמצאו: 3 פריטים בכל המאגר.