מאגר מידע

אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

ארגון מחתרתי שהוקם ב-1937. הארגון נשען על רעיונותיו של ז' ז'בוטינסקי.

התנגד להבלגה על הפרעות של ערביי ארץ-ישראל ופעל בדרך של התנגדות מזוינת נגד ערבים ובריטים בתקופת המנדט. ב-1945 נוצר שיתוף פעולה בין המחתרות השונות בארץ בכינוי "תנועת המרי". שיתוף פעולה זה נמשך שנה בלבד, וכשפסק המשיך האצ"ל בקו התקיף והאלים נגד השלטון הבריטי. עם פרוץ מלחמת העצמאות השתלבו חיילי האצ"ל בכוחות הלוחמים. האצ"ל כארגון עצמאי פסק להתקיים באופן רשמי מ-1 ביוני 1948. פרשיות, כמו ההגנה על ירושלים והאנייה "אַלְטֶלֶנָה", היו התופעות האחרונות הקשורות בארגון האצ"ל כארגון נפרד.

קראו עוד בנושא:
אתר האצ"ל
ארגונים צבאיים לפני קום המדינה 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אצ"ל (ארגון צבאי לאומי)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית