מאגר מידע

מאגר מידע > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגן

ארגונים צבאיים לפני קום המדינה | מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט

ה ש ו מ ר – ארגון שמירה עברי

"השומר" הוקם ב-1909 במטרה ליצור כוח מגן יהודי בארץ ישראל. ארגון "השומר" פעל בגלוי להגנה על יישובים בארץ ישראל. תנאי הקבלה לארגון היו קפדניים, כדי להבטיח את הצלחתם של המועמדים בתפקיד. חברי הארגון נדרשו לגלות אומץ לב, משמעת עצמית, מסירות ונאמנות. בתלבושתם דמו לשומרים הערביים. תחילה שמרו חברי הארגון על מושבות הגליל ואחר כך גם על מושבות באזור יהודה; זאת, במקום השמירה הערבית שהייתה נהוגה במושבות. בכך הצליחו להגשים את הרעיון של "היהודי החדש", הלוחם על קיומו ומגן בכוחות עצמו על חייו. מניה שוחט הייתה אחת הדמויות המרכזיות בארגון.

קראו עוד בנושא:
אלכסנדר זייד
ישראל שוחט
השומר על הסוס
מניה שוחט

ה ה ג נ ה – ארגון ההגנה העברי בארץ ישראל

לאחר התפרקות ה"שומר", ולאחר שהתגברו ההתקפות של הערבים על יישובים יהודיים, הוקם בשנת 1920 ארגון ההגנה. המטרה הייתה להגן על היישוב מפני התקפות הערבים. במאורעות השנים 1939-1936 כבר לא הסתפקה ההגנה בהגנה על יישובים עבריים, אלא "יצאה מן הגדר" והחלה לתקוף את הפוגעים. ההגנה הופעלה על ידי הנהגת הישוב היהודי בארץ ועל פי מדיניות מוסדותיו. חבריה רכשו ניסיון צבאי שתרם לביסוס כוח המגן העברי ולחיזוק מעמדה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הכוח המגויס העיקרי של ארגון ההגנה היה הפלמ"ח (פלוגות מחץ) ובראשו עמד יצחק שדה ואחריו יגאל אלון. הפלמ"ח הוקם בימי מלחמת עולם השנייה (1941) כדי לעזור לבריטים בהגנת הארץ. כשחלף האיום הנאצי נטל הפלמ"ח חלק חשוב במאבק נגד השלטון הבריטי בארץ, ובמיוחד במבצעי העפלה. כחוד החנית של ההגנה מילא הפלמ"ח תפקיד מרכזי במלחמת העצמאות. לאחר הקמת צה"ל בשנת תש"ח (1948) פורק מטה הפלמ"ח, וחטיבותיו התמזגו בצה"ל.

קראו עוד בנושא:
ההגנה
סמל הפלמ"ח
יצחק שדה
יגאל אלון

ה א צ " ל - ארגון צבאי לאומי

האצ"ל קם ב-1936 מתוך ארגון הגנה ב' שפרש מן ההגנה לאחר מאורעות תרפ"ט. חבריו התנגדו למדיניות ה"הבלגה" של ה"הגנה" כלפי הטרור הערבי. הם הזדהו עם דרכה של המפלגה הרוויזיוניסטית שבראשה עמד זאב ז'בוטינסקי, ולא ראו עצמם כפופים להחלטות הנהגת היישוב היהודי. הם אימצו את עמדת מפקד האצ"ל, דוד רזיאל, להגיב בתקיפות – "דם תחת דם" כלפי הטרור הערבי. בזמן מלחמת העולם השנייה האצ"ל שיתף פעולה עם הבריטים, מכיוון שהבריטים לחמו בגרמנים, ורזיאל נפל במבצע חשאי בריטי בעיראק במאי 1941. ב-1942 הגיע מנחם בגין ארצה וכעבור שנה קיבל את הפיקוד על הארגון. ב-1944 הוא הכריז על מרד נגד הבריטים, ובכך פתח האצ"ל מאבק רצוף נגדם, עד להקמת המדינה. עם הקמת צה"ל פורק הארגון וחבריו התגייסו לצה"ל.

קראו עוד בנושא:
זאב ז'בוטינסקי
דוד רזיאל
מנחם בגין
אצ"ל

הלח"י - לוחמי חירות ישראל

בשנת 1940 חל פילוג באצ"ל, וקבוצת חברים בראשותו של אברהם שטרן (יאיר) הקימו ארגון עצמאי בשם הלח"י. חברי הארגון האמינו שיש להילחם נגד הבריטים, אף על פי שהבריטים לחמו באותה עת נגד הגרמנים. דרך פעולתם עוררה התנגדות חריפה בקרב היישוב היהודי. רבים מחברי הלח"י נאסרו על ידי הבריטים ואחדים הוצאו להורג, ביניהם "יאיר" מייסד הארגון שנרצח עוד בשנת 1942. עם הקמת צה"ל פורק ארגון הלח"י וחבריו גויסו לצה"ל.

הבריגדה - החטיבה היהודית הלוחמת

מתחילת מלחמת העולם השנייה התנדבו לצבא הבריטי כ-30,000 בני ובנות היישוב. בשנת 1944, בשלהי מלחמת העולם השנייה, התפרסמה הודעה רשמית של משרד המלחמה הבריטי שבה התבשרו יהודי ארץ ישראל על הקמת בריגדה יהודית, שתילחם עם הבריטים באויב הנאצי. כ-5000 מן המתנדבים ששירתו בחטיבה לחמו בחזית איטליה ומילאו תפקיד מרכזי בפעולות היישוב בקרב שארית הפליטה לאחר המלחמה, בבריחה ובהעפלה. קבוצת לוחמים זו תרמה תרומה חשובה להקמתו וביסוסו של צה"ל במלחמת העצמאות ולאחריה.

קראו עוד בנושא:
מאורעות תרפ"א מזווית ההתרחשות בארץ
בארץ לאחר מלחמת העולם השנייה
התחדשות הטרור הערבי - הבלגה או תגובה
מתנועת המרי העברי למאבק בפורשים
המרי היהודי בשנות השואה : הישוב העברי בא"י במערכה נגד גרמניה הנאצית
מדינה בדרך


ביבליוגרפיה:
כותר: ארגונים צבאיים לפני קום המדינה
שם אתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית