מאגר מידע

קפלן אליעזר (1952-1891) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

שר האוצר הראשון של מדינת ישראל.

יליד רוסיה ופעיל בתנועה הציונית שם. עלה לארץ ב-1923 ושימש בתפקידים ציבוריים שונים וביניהם היה חבר בהנהלת הסוכנות היהודית והגזבר שלה בין השנים 1948-1933. בשנות הארבעים היה בין המתנגדים לעימות עם הבריטים. עם קום המדינה מונה לשר האוצר וניסה לשקם את המשק, שניזק במלחמה.

קראו עוד בנושא:

כלכלת ישראל : המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קפלן אליעזר (1952-1891)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית