מאגר מידע

מאגר מידע > ההיסטוריה של מדינת ישראל > כלכלה, חברה ותרבות

כלכלת ישראל : המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון) | מחבר: דן גלעדי

ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה

בפברואר 1952 הכריז שר האוצר אליעזר קפלן על "מדיניות כלכלית חדשה". היתה זו אחת מנקודות המפנה החשובות בתולדות המדינה מבחינה כלכלית. היא נבעה מתוך הכרה, כי המדיניות הקודמת גרמה למשבר חריף ביותר, אשר סיכן את עצם האפשרות של תיפקוד המשק. בעיה חמורה במיוחד, שהעיקה על משק המדינה, היתה התגברות הלחצים האינפלציוניים, בעקבות הדפסת כספים למימון ההוצאות המקומיות בתקציב המדינה(5).

המדיניות החדשה כללה מכלול צעדים, אשר החשובים בהם היו: הפסקת מימון התקציב הרגיל על ידי הדפסת כסף; פיחות רציני בשער המטבע המקומי, אשר ערכו הרשמי הגבוה היה גורם מכריע לעיוותים כלכליים ולבזבוז; ביטול הקיצוב על רוב המוצרים וצמצום הפיקוח על מחירים, מילווה מיוחד של 10% על כל המזומנים והפקדונות בבנקים.

בשנתיים שחלפו מאז הונהגה המדיניות החדשה, בלטו כמה גורמים שהעידו על מפנה חיובי: כספי הבונדס, השילומים מגרמניה והמענק האמריקאי החלו להגיע, ואלה שיפרו את מאזן התשלומים; היצוא גדל בקצב מהיר מן היבוא, חל צמצום בצריכה הציבורית, כולל צמצומו של תקציב הבטחון. גם הירידה התלולה בהיקף העלייה, היוותה הקלה בטווח המיידי, שכן היא אפשרה הפוגה הדרושה לטיפול בצורכי העולים (בשנים 1954-1952 עלו כחמישים אלף עולים בלבד).

אולם לצד התפתחויות חיוביות אלה, בלטו כמה תופעות חמורות; האבטלה המשיכה להיות גבוהה, בעיקר בקרב חלק ניכר של העולים החדשים, חלה ירידה בקצב הגידול של התוצר הלאומי; קרוב למחצית מכלל העולים התגוררו עדיין במקומות דיור ארעיים; בתקופה זו התמידה הממשלה להפעיל מעורבות לוחצת ברוב תחומי הכלכלה, כולל פיקוח על המטבע, האשראי הבנקאי, והמסחר הבין לאומי.


5. תקציב המדינה - סכום ההכנסות וההוצאות של הממשלה במשך שנה. מצד ההכנסות יש להבדיל בין מקורות פנים (מסים והלוואות מן הציבור ומבנקים בארץ) ומקורות חוץ - מילוות ומענקים מחו"ל. בצד ההוצאות היה מקובל להבדיל בין תקציב רגיל המתייחס להוצאות השוטפות, לפי משרדים ממשלתיים (חינוך, בריאות), לבין תקציב פיתוח - השקעות לטווח ארוך. גרעון בתקציב נוצר כאשר סך ההכנסות נמוך מסך ההוצאות.

לסעיפים אחרים מפרק: "ההתפתחות הכלכלית -סקירה היסטורית"
מבוא
הכלכלה עם קום המדינה
שנים ראשונות: 1951-1941
המדיניות הכלכלית החדשה: 1953-1952 (מיתון ראשון)
צמיחה וגאות: 1965-1954
מיתון שני: 1967-1965
גאות שנייה: 1972-1968
קיפאון ואינפלציה גואה: 1984-1973
טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1989-1985
עלייה גדולה, חידוש הצמיחה המהירה וסימני האטה: 1997-1990


ביבליוגרפיה:
כותר: כלכלת ישראל : המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)
שם ספר: כלכלת ישראל : התפתחות, מאפיינים, מדיניות
מחבר: גלעדי, דן
עורך הספר: אופז, חיים
תאריך: 1998
הוצאה לאור : ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
הערות: 1. הספר מוקדש לזכרו של מיכאל ברונו.
הערות לפריט זה: 1. מתוך הפרק: ההתפתחות הכלכלית - סקירה היסטורית
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית