מאגר מידע

ברנדוט פולקה (1948-1895) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

הרוזן של ויסבורג. מדינאי שוודי.

במאי 1948 מונה על-ידי האו"ם לתווך בין היהודים לבין הערבים. הוא השיג הפוגה לחודש ימים (11 ביוני עד 11 ביולי). הציע תכנית שלפיה יש למסור את ירושלים ואת הנגב לערבים. התכנית נדחתה על-ידי שני הצדדים. עם חידוש הקרבות הציע ברנדוט כפיית הפוגה על-ידי מועצת הביטחון. לאחר ההפוגה השנייה ובעקבות תכנית, שדרשה ויתורים רבים מישראל – במיוחד בעניין ירושלים – הוא נרצח על-ידי "ארגון חזית המולדת", שבו היו חברים אנשי לח"י.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ברנדוט פולקה (1948-1895)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית