מאגר מידע

אל-חוסייני חאג' אמין (1974-1895) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

כיהן כמופתי של ירושלים מאז 1920. עמד בראש הנהגת ערביי ישראל בתקופת המנדט.

ב-1937 הוגלה על-ידי הבריטים בשל מעורבות בהסתת ערביי א"י למרד בשלטון הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה קשר קשרים עם גרמניה, במטרה להסתייע בה בענייני המזרח-התיכון. במהלך מלחמת העצמאות הוא ברח מהארץ והקים במצרים ממשלה גולה. סיים את חייו בביירוּת שבלבנון, נשכח מלב.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אל-חוסייני חאג' אמין (1974-1895)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית