מאגר מידע

נזירים | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאמינים נוצרים, שהקדישו את חייהם לעבודת האל, ושאפו ללכת בדרכי ישו ושליחיו.

ביוונית פירוש המילה נזיר הוא מתבודד.
הנזירים חיו חיי פרישות במנזרים: לא הקימו משפחה ונדרו לעבוד את האל. במנזרים עסקו הנזירים בעבודות כפיים: חקלאות ובנייה, העתקת ספרים ומלאכות שונות שסיפקו את צורכיהם.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: נזירים
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית