מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מאמינים נוצרים, שהקדישו את חייהם לעבודת האל, ושאפו ללכת בדרכי ישו ושליחיו.

ביוונית פירוש המילה נזיר הוא מתבודד.
הנזירים חיו חיי פרישות במנזרים: לא הקימו משפחה ונדרו לעבוד את האל. במנזרים עסקו הנזירים בעבודות כפיים: חקלאות ובנייה, העתקת ספרים ומלאכות שונות שסיפקו את צורכיהם.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה