מאגר מידע

ג'האד | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מלחמת מצווה של המוסלמים בעובדי אלילים ובכופרים.

על-פי הגִ'האד, סירובם של עובדי האלילים והכופרים לקבל על עצמם את אורח החיים המוסלמי, יגרור אחריו גזר דין מוות.
משמעות המושג גִ'האד הוא מאמץ למען אללה, ומשמעות הפועל בערבית הוא השתדלות ועשיית מיטב המאמצים.
הגִ'האד חשוב בעיני המוסלמים, ויש המוסיפים אותו כ"עמוד השישי" לחמשת עמודי האסלאם. לפי אמונת המוסלמים, לוחם שנהרג במלחמת המצווה הוא קדוש – שהיד, ויזכה להיכנס לגן עדן.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ג'האד
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית