מאגר מידע

ערי הבישופים | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ערים שנשלטו על-ידי בישופים, נושאי תפקידים בכירים בכנסייה.

במרכז ערים אלה עמדה כנסייה ובסמוך אליה היה שוק קטן. בשוק התרכזו סוחרים וכן עולי רגל, שבאו לפקוד שרידי קדושים או חפצים הקשורים בהם, שהיו טמונים בכנסייה. שרידים וחפצים אלה היו מקודשים בעיני הנוצרים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערי הבישופים
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית