מאגר מידע

מאגר מידע > דתות והגות דתית > אסלאם

חובות שבין אדם לאלוהיו : מתן צדקה | מחברים: יעקב שביט; דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מעמדה של המצוות מתן הצדקה בשלוש הדתות שונה: מתן הצדקה נחשב על-ידי מעטים מפוסקי ההלכה היהודים למצווה שבין אדם לאלוהים, ועל-ידי הרוב - למצווה שבין אדם לחברו; בנצרות נחשב מתן הצדקה למצווה שבין אדם לחברו; ואילו באסלאם- למצווה שבין אדם לאלוהיו.

באסלאם

על המוסלמי לתת זכאת - כלומר צדקת חובה פעם בשנה. הקֻראן מדגיש את חשיבותה של מצוות יסוד זו, שיש לקיימה פעם בשנה: "19 האדם קצר רוח הוא מברייתו. 20 בעת מצוקה הוא נרגן,21 ובעת רווחה הוא קמצן.22 אך לא כן המתפללים,23 המתמידים בתפילתם,24 והמקצים חלק מוגדר מרכושם, 25 לקבצן ולדולפן, 26 והמאמינים ביום הדין, 27 והחרדים מעונש ריבונם" (סורת הרקיעים - 70 , פסוקים 19- 27). הקֻראן מזהה, אם כן, שני סוגים של בני אדם - הסוג הראשון אינו נוטה לגלות נדיבות כלפי הזולת; הסוג השני מגלה נדיבות כחלק מאמונה באל ומהקפדה על קיום המצוות.

הזכאת גם יוצרת סולידאריות בין עשיר לעני ומעלה את האדם, השקוע רוב ימיו בעניינים חומריים, למדרגה של רוחניות.

השָרִיעָה קובעת שהזכאת היא התשלום הקבוע היחיד שניתן לחייב בו את המוסלמי. לפי השָרִיעָה, יש להפריש זכאת מתבואות השדה, מפירות, מעדרי גמלים או סוסים ומעדרי צאן ובקר. כן יש להפריש צדקה מכסף וזהב ומסחורות.

על המוסלמי להפריש 10 אחוזים מכמות התבואות והפירות שבידיו, ושני אחוזים וחצי מהעדרים, מהכסף וזהב ומהסחורות שבידיו.

הקֻראן מפרט לאילו מטרות מיועדת הצדקה: "60 כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם, ולאשר יש לקרב את לבו, ולשחרור עבדים, ולכורעים תחת נטל חובות, ולמען אלוהים, ולהלך בדרכים. כך ציווה אלוהים, ואלוהים חכם ויודע." (סורת ההצהרה- 9,פסוק 60).

כל תרומה נוספת שנותן המוסלמי תלויה ברצונו החופשי. אחד מסוגי התרומה המומלצים באסלאם נקרא צדקת אָלְפִטְר. תרומה זו ניתנת בסוף חודש הרָמַצַ’אן, לפני תפילת עיד אָלְפִיטְר, המסיימת את הצום. תרומה זו נחשבת לכפרה על חטאים שחטא המוסלמי בשוגג במשך חודש הצום.

לחלקים נוספים של הפרק:

חובות המאמינים
חובות שבין אדם לחברו
חובות שבין אדם לאלוהיו : הצהרת האמונה באל אחד
חובות שבין אדם לאלוהיו : התפילה
חובות שבין אדם לאלוהיו : מתן צדקה (חלק זה)
חובות שבין אדם לאלוהיו : הצום
חובות שבין אדם לאלוהיו : העליה לרגל
חובות שבין אדם לאלוהיו: הבחנה בין ימי חול ליום המקודש
חובות שבין אדם לאלוהיו: מצוות המילה
חובות שבין אדם לאלוהיו: מצוות כפרת עוונות
חובות שבין אדם לאלוהיו: דיני אכילה ושתייה

 


ביבליוגרפיה:
כותר: חובות שבין אדם לאלוהיו : מתן צדקה
שם ספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות
מחברים: שביט, יעקב ; מוסקוביץ, דפנה ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ה,2005
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך הפרק החמישי בספר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית