מאגר מידע

גזענות | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

השקפת עולם המאפיינת קבוצות בני אדם על פי תכונות משותפות מסוימות הקובעות את כישוריהם, מראם והתנהגותם.

אחד ממקורותיה של השקפה זו מצוי בניסיונו של צ'רלס דרווין, מדען בן המאה התשע עשרה, למיין את בעלי החיים לקבוצות על פי מאפייני התפתחות משותפים. דרווין הגיע למסקנה כי רוב בעלי החיים החלשים נכחדים ואילו החזקים שורדים.
לאחר זמן היו שעשו שימוש בתורתו המדעית של דרווין וביקשו ליישמה על ההיסטוריה של חברת בני האדם ותרבותם. פעילות זו נקראת דרוויניזם חברתי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גזענות
שם ספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית