מאגר מידע

תקנות זמניות | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

תקנות שצמצמו את תחומי המגורים שהותרו ליהודים בתוך תחום המושב. תחום המושב היה אזור מוגדר של כפרים, עיירות וערים שבהם הותר ליהודים להתיישב.

בימי הצאר אלכסנדר השלישי (1881 - 1894) הוחמר מצבם של היהודים ברוסיה. במאי 1882 התפרסמו תקנות שאסרו על היהודים להתיישב בכפרים או לחכור אחוזות ואדמות חקלאיות. עוד נאסר עליהם לעסוק במסחר בימי ראשון ובימי חג של הנוצרים. ימים אלה נוספו על ימי השבת וימי החג של לוח השנה היהודי, שבהם שבתו היהודים מן המסחר


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תקנות זמניות
שם ספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: תשס"ח - 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית