מאגר מידע

צ'לנוב, יחיאל (1863 - 1918) | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מראשי התנועה הציונית ברוסיה.

קיבל חינוך תורני ואחר כך התמחה בלימודי רפואה. בהשפעת פֶּרָעות 1881 נהפך לפעיל בתנועת "חיבת ציון". תחילה תמך בהרצל, אבל בעקבות הצעת ההתיישבות במזרח אפריקה - התנגד לו. ייצג בוויכוח זה את השקפת הציונות המעשית. פעל להקמת הטכניון בארץ ישראל, והשתתף בפעילות להשגת הצהרת בלפור.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: צ'לנוב, יחיאל (1863 - 1918)
שם ספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: תשס"ח - 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית