מאגר מידע

מאגר מידע > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > הרעיון הלאומי היהודי > זרמים ציוניים > ציונות דתית
מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהודים בארצות האסלאם במאות 20-18

רבי משה כלפון הכהן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית התפוצות ע"ש נחום גולדמן

רבי משה כלפון הכהן (1874-1950)- מגדולי חכמי תוניסיה, רבה של קהילת ג'רבה ומנהיג ציוני. בשנת 1919 היה ממקימי האגודה הציונית "עטרת ציון". האגודה דגלה בעלייה לארץ ישראל ותמכה במוסדות היישוב ובהוראת השפה העברית. עצמותיו הועלו ארצה ונטמנו בירושלים בשנת 2005.

ארץ ישראל בשבילי:

בית לאומי שהוא אחד מסימני הגאולה.

המסר:

" ...ומיום שגלינו לא היה דבר זה, רק בזמננו זה אשר התחילו אדירי הממלכות לתת שיווי זכויות לישראל ועוד לתת לנו שם אומה ומהם המהללים אותנו ואת מידותינו ואת תורתנו ונתנו לנו כוח לבנות ביתנו הלאומי בארץ ישראל ... ואם כן זה אחד מסימני הגאולה בעזרת האל וישועתו".1

חומר רקע נוסף:

"גאולת משה" משנת 1920 הוא מסמך שבו פנה הרב כלפון אל ראשי הציונות. במסמך זה דן הרב ב- 24 נושאים מעשיים החשובים, לדעתו, לייסוד מדינה חדשה בארץ ישראל. הוא מציע לאפשר ליהודים מגלויות שונות לבוא ארצה כתיירים, למשך חודש, בכדי ללמוד את המצב בארץ. אנשים אלה ישובו לקהילותיהם כשליחים מעודדי עלייה, ויספקו מידע על אפשרויות המחייה בארץ. הרב מתייחס במסמך שלו לכל תחומי החיים, ודן בנושאים מעשיים ביותר. כך למשל הוא מציע להתייעץ עם מומחים לתכנון - אדריכלים ומהנדסים בוני ערים, לרכוש 12 אוניות קיטור שיביאו יהודים מכל העולם, וכן סחורות כמו תבואה ומזון, להקים אגודות של מומחים לכל נושא- מעין משרדים ממשלתיים לבריאות, לחקלאות, לתעשייה ולמסחר, וגם משרד אוצר שיעסוק בכלכלה ובתכנונה, ומשרד חוץ וממשל. כמו כן מציע הרב להקים רשות מבצעת – משטרה שתופקד על שמירת החוק והגנה על התושבים. וכן גוף צבאי שיגן על המדינה: "אגודה הממונה על מציאות חיילים וגדודי צבא הדרושים".

באשר לחינוך ולתרבות רואה הרב לנגד עיניו מדינה דתית:

"הגם כי חוקי החופש והדרור יהיו בארץ מכל מקום יותן כבוד לבורא עולם".

" החינוך לכל בית ישראל יהיה על פי הדת והדין עד צאתם מבית הספר על פי שלומי אמוני ישראל".

במדינה החדשה, לפי רבי כלפון הכהן, ישמרו על חוקי הדת ובעיקר על שבת, ראש חודש, וברית המילה:

"השתדלות החלטית בשלושה דברים: שבת, ראש חודש, מילה. כי שלושה עיקרים גדולים הם. השבת לאמונה ולהתקשרות הלאום וזה נגד חלק הממוני. ראש חודש הוא חלק הנפשי שהוא סימן ליציאת מצרים החודש הזה לכם וגו'. ובכלל זה כל החגים וכל זיכרון הנסים ונתינת התורה והארץ וכל עניני ישראל. המילה נגד חלק הגופני שהיא אות וסימן לאומי בגוף ממש. באופן כי שלושתם יש בהם שייכות רוחנית לאמונה מצד הגוף הממון והנפש כמו שביארנו. וכן יש בהם מצד הגוף והנפש והממון שייכות ללאומיות ישראל כמו שביארנו".

הרב הציע להקים מועצת חכמים, מעין סנהדרין של פוסקים ומנחים רוחניים:

"ראוי להיות שם לשכה לסנהדרין של שבעים ואחד ומטרתם להשיב תשובה לכל שואל דבר ה' בדבר דת ודין להלכה ולמעשה...".

1.מתוך: תורה וחיים, ערך "גאולה".
2.שאר הציטוטים מתוך: פנייה לראשי הציונות, קונטרס "גאולת משה", כ"ח אדר תרע"ט, 18 במרץ 1920 בתוך: זכות משה.

התכנים מתוך: אתר האינטרנט האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה 1840–1948.
מטח ובית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. מידע נוסף תמצאו בכתובת: http://avot.cet.ac.il


ביבליוגרפיה:
כותר: רבי משה כלפון הכהן
שם פרסום מקורי: ישראל : מדינת העם היהודי - ערכת לימוד
תאריך: 2009
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית