מאגר מידע

מאגר מידע > משטרים והגות מדינית

חוקה דמוקרטית לגרמניה מנוסחת בעיר ויימאר | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

לאחר התפטרותו של הקיסר וילהלם השני ויציאתו לגלות בהולנד בסוף המלחמה הוקמה בגרמניה רפובליקה. הרפובליקה כונתה הרפובליקה הוויימארית, על שם העיר ויימאר, שבה נוסחה חוקתה (1919).

בראש הרפובליקה עמד נשיא. הנשיא נבחר בבחירות כלליות לתקופה של שבע שנים והיה בעל סמכויות רחבות: הפיקוד העליון על הצבא, מינוי ראש הממשלה, ביטול החוקה בשעת חירום ושליטה באמצעות חוקי חירום. הרייכסטאג, המוסד המחוקק של הרפובליקה, נבחר אחת לארבע שנים. בנוסף להיותו מוסד מחוקק פיקח הרייכסטאג על פעולות הממשלה והיא הייתה זקוקה לאמונו. לנשיא הייתה גם סמכות לפזר את הרייכסטאג ולהכריז על בחירות חדשות. החוקה קבעה כי לצורך קבלת החלטות בשאלות מדיניות חשובות אפשר לערוך משאלי עם.

חוקת הרפובליקה הוויימארית הכירה בזכויות האדם והאזרח: חופש הדת, חופש ההתאגדות, חופש הביטוי, הזכות לעבוד ולשבות. החוקה גם העניקה שוויון פוליטי לנשים, בניגוד לנהוג בצרפת ובבריטניה, הדמוקרטיות הוותיקות. לא כל אזרחי גרמניה קיבלו ברצון את חילופי המשטר. רבים לא הזדהו עם הרפובליקה הדמוקרטית. פקידי מדינה רבים נהגו לקחת יום חופשה ב"יום החוקה" כדי להימנע מלהשתתף בטקסים הרשמיים ורבים אחרים נמנעו מלהניף את דגלי הרפובליקה.


ביבליוגרפיה:
כותר: חוקה דמוקרטית לגרמניה מנוסחת בעיר ויימאר
שם ספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית